MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.nettensepete.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. TESLİMAT VE TESLİM ŞARTLARI

4.1. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği teslimat adresine teslim edilecektir. 4.2. Teslimat süresi, siparişin onaylanmasından itibaren 5 iş günü içinde kargoya verilecektir. Herhangi bir gecikme durumunda Alıcı, gecikme hakkında bilgilendirilecektir. 4.3. Teslimat masrafları Alıcı tarafından ödenecektir ve ürün bedeline dahil değildir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.nettensepete.com adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden bildirimde bulunulması gerekmektedir. 5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. 5.4. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. 6.2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. 6.3. Alıcı tarafından ambalajı açılmış olan ürünler, yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, hijyenik açıdan iadesi uygun olmayan ürünler.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Alıcı, www.nettensepete.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 7.2. Ürün teslimatı; kargo firmasının teslimat adresine ulaştırmasıyla gerçekleşir. Teslimat sırasında Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması durumunda Satıcı sorumlu değildir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.